červen 2019

Organizovat se ve věci práce vůči AVU jako zaměstnavateli se na zakládající schůzi dne 12. června 2019 rozhodlo patnáct zaměstnankyň a zaměstnanců v pedagogických, výzkumných a neakademických pozicích.

Rozhodli jsme se solidarizovat s jinými – zejména uměleckými – vysokými školami v České republice a založit na AVU základní odborovou organizaci v rámci celostátního Vysokoškolského odborového svazu.

VOS nám jako zastřešující instituce poskytuje právní a ekonomické poradenství zaměřené na oblast vysokého školství a veřejných zaměstnavatelů.

Zvolili jsme si formu širšího kolektivního vedení.

Ve vedení OAVU máme předsedkyni a dva místopředsedy.