únor 2020

Na prvním setkání výboru OAVU v letošním roce došlo k vytvoření několika pracovních skupin. Pracovní skupina pro otázky mezd se setkala s kvestorem nad strukturou loňského rozpočtu AVU 2019 s cílem pochopit jeho strukturu.