říjen 2020

OAVU se organizuje, celkem má již dvacet lidí v akademických i neakademických pozicích.