říjen 2019

Na prvním řádném členském setkání byl svolen sedmičlenný výbor OAVU.

Pojmenovali jsme priority jednotlivých členek a členů, mezi něž patří především neadekvátní mzdy, tedy nepoměr mezi platem a životních nákladů v Praze, neadekvátní vnitřní mzdový předpis AVU, prekérní formy práce v praxi AVU.