listopad 2020

Členský online seminář OAVU 19. 11. 2020 byl prvním členským setkáním distanční formou. Pracovní skupiny vedly diskusi na předem vybraná témata a prostor byl věnován sdílení zkušeností s online výukou i dalším problémům, které členové a členky navrhli k řešení.