listopad 2019

Prvního setkání Oborů AVU s vedením akademie se zúčastnilo kompletní vedení školy, chyběli pouze studijní a zahraniční prorektoři. Ze strany odborů byli na schůzi přítomni členové pracovního výboru plus dva řadový členové. Setkání proběhlo v informačním módu, kdy předsedkyně odborů představila vedení AVU novou organizaci a její agendu, načež došlo ke vzájemné shodě, že je potřeba na samostatné schůzce představit současná rozpočtová pravidla školy pro jejich další projednávání.