Organizujeme se společně

Organizujeme se společně ve věci práce.

  • Hájíme právo zaměstnanců a zaměstnankyň AVU na spravedlivou mzdu a důstojné pracovní podmínky.
  • Požadujeme, aby zaměstnanci a zaměstnankyně AVU měli větší podíl na rozhodování ve věci práce. Připravujeme vyjednávání o kolektivní smlouvě mezi odbory a vedením školy.
  • Požadujeme nový Vnitřní mzdový předpis AVU, který zavede standardy větší transparentnosti v rozhodování o odměňování za práci a o podmínkách pro profesní a kariérní růst.
  • Požadujeme jednoznačnost v rovině definování kompetencí a povinností formulovaných v náplni práce zaměstnankyň a zaměstnanců AVU.
  • Vzděláváme se navzájem a zvyšujeme obecné právní a ekonomické povědomí o provozu a autonomii veřejné vysoké školy.
  • Nabízíme komunikační prostor pro sdílení zkušeností a pracovně-právních a sociálních problémů všech, kdo AVU jako školu tvoří.
  • Zprostředkováváme našim členkám a členům právní konzultace a zastupování s podporou týmu Vysokoškolského odborového svazu.