duben-květen 2020

V ČR se naplno projevila pandemie koronaviru. Během ní se výbor odborů AVU setkal dvakrát online.