duben 2020

Dopisem vedení AVU jsme deklarovali, že právo Odborů AVU na informace a jednání o pracovně-právních a ekonomických otázkách zaměstnávání na AVU budeme v budoucnosti společně s vedením chtít dál naplňovat i v kontextu nových událostí spojených s vývojem koronavirové pandemie.

Odbory AVU písemně formulovaly otázky ke struktuře návrhu rozpočtu pro rok 2020, který předložilo vedení AVU k zasedání Akademického senátu AVU 15. 4. 2020.

Prostřednictvím svého zastoupení v Akademickém senátu AVU začaly Odbory AVU prosazovat:

1) navyšování mezd realizované zároveň s aktualizací Vnitřního mzdového předpisu AVU jako spravedlivého nástroje na tvorbu mzdy na transparentních principech a na zvyšování kariérních standardů školy ve všech pracovních pozicích.

2) změnu zavedené praxe, kdy je návrhu rozpočtu AVU ze strany vedení předložen k diskusi až na zasedání akademického senátu, na kterém už se rozpočet definitivně schvaluje hlasováním. Vedení ztrácí dostatečný prostor strukturu návrhu srozumitelně vysvětlit a akademická obec, včetně odborové organizace, nemá prostor na veřejném projednání formulovat podněty k návrhu, které mohou rozpočet ovlivnit.

V senátní rozpravě se nakonec podařilo najít dohodu s vedením AVU a s vedením Akademického senátu AVU o změně v projednávání návrhu rozpočtu 2021 na veřejném projednání minimálně 14 dnů před schvalovacím zasedání Akademického senátu. Taková dohoda znamená, že se nezkrátí čas na přípravu návrhu rozpočtu, ale jeho projednávání bude inkluzivnější než v současné praxi.

Návrh rozpočtu AVU 2020 jsme v dané situaci a po jednání v senátu podpořili a soustředíme se na realizaci změny v projednávání rozpočtu AVU 2021.