červen 2020

Report z prvního roku působení na škole odeslal výbor OAVU dopisem všem členkám a členům. Tato forma informování bude pokračovat s intenzitou a frekvencí podle probíhajících jednání a událostí.