listopad 2021

Odbory AVU spolu se studentskou ekobuňkou a akademickým senátem organizují setkání se 2 kandidátkami a 1 kandidátem na pozici rektora*rky. Využívají tuto platformu k propagaci odborů a jejich agendy.

More

říjen 2021

Z vedení Odborů AVU odstupuje předsedkyně Mária Topolčanská, která se rozhodla kandidovat na rektorku AVU. Výbor z tohoto důvodu svolal na 19. října členskou schůzi, na které si odboráři zvolili nové vedení. Předsedou se stal Jirka Skála, přičemž výkonný výbor má v současnosti 5 členů s jedním místopředsedou.

More

září 2021

ZO odborové organizace Odbory AVU vysílá na celostátní členský sjezd svého zástupce Jirku Skálu. Volilo se nové vedení celostátní organizace VOS (Vysokoškolských odborových svazů) a schvalovali se nové stanovy.

More

červen 2021

Z výkonného výboru odstupuje Anežka Bártlová. Počet členů ve vedení Odborů AVU se tak zmenšil ze 7 na 6.

More

duben-květen 2021

Akademický senát projednává rozpočet AVU. Díky členům odborů a zároveň senátorům se podařilo navýšit platy zaměstnanců o předpokládanou inflaci. Původní návrh vedení počítal s nulovým navýšením platů.

More

listopad 2020

Členský online seminář OAVU 19. 11. 2020 byl prvním členským setkáním distanční formou. Pracovní skupiny vedly diskusi na předem vybraná témata a prostor byl věnován sdílení zkušeností s online výukou i dalším problémům, které členové a členky navrhli k řešení.

More

říjen 2020

OAVU se organizuje, celkem má již dvacet lidí v akademických i neakademických pozicích.

More

červen 2020

Report z prvního roku působení na škole odeslal výbor OAVU dopisem všem členkám a členům. Tato forma informování bude pokračovat s intenzitou a frekvencí podle probíhajících jednání a událostí.

More

duben 2020

Dopisem vedení AVU jsme deklarovali, že právo Odborů AVU na informace a jednání o pracovně-právních a ekonomických otázkách zaměstnávání na AVU budeme v budoucnosti společně s vedením chtít dál naplňovat i v kontextu nových událostí spojených s vývojem koronavirové pandemie. Odbory AVU písemně formulovaly otázky ke struktuře návrhu rozpočtu pro rok 2020, který předložilo vedení AVU k zasedání Akademického…

More

duben-květen 2020

V ČR se naplno projevila pandemie koronaviru. Během ní se výbor odborů AVU setkal dvakrát online.

More